Obecní úřad

Zpravodaj obce Horní Bludovice - červenec, srpen, září 2016

28. července 2016, 11:56

 

 

 

Usnesení zastupitelstva obce č. 4/2016

13. července 2016, 09:49

 

 

 

Usnesení zastupitelstva obce č. 3/2016

13. července 2016, 09:48

 

 

 

Usnesení rady obce č. 08/2016

13. července 2016, 09:46

 

 

 

Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

12. července 2016, 14:07

 

 

 

OZV č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem a elektroodpadem na území obce Horní Bludovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

11.07.2016

Svěšeno:

27.07.2016

11. července 2016, 17:58

 

 

 

Úprava ordinačních hodin MUDr. J. Koutníka po dobu letních prázdnin

29. června 2016, 15:16

 

 

 

Usnesení rady obce č. 06/2016

28. června 2016, 10:31

 

 

 

Usnesení rady obce č. 07/2016

28. června 2016, 10:31

 

 

 

Usnesení rady obce č. 05/2016

28. června 2016, 10:30

 

 

 

Strana výpisu

... 13 ...

 

Matrika a evidence obyvatel

Silniční správní úřad

Odpadové hospodářství

Místní poplatky