Obecní úřad

Bezpečnost dětí na začátku školního roku - informace Policie ČR

19. srpna 2016, 14:21

 

 

 

Moravskoslezký kraj - poskytovatel dotace na projekt "Rekonstrukce budovy obecního úřadu Horní Bludovice - třetí etapa"

18. srpna 2016, 14:38

 

 

 

Žádost o povolení vjezdu na účelovou/místní* komunikaci vozidly nad 3,5t

1. srpna 2016, 11:35

 

 

 

Pozvánka na 9. ročník Regionálního přeboru v ručním kosení

29. července 2016, 08:21

 

 

 

Zpravodaj obce Horní Bludovice - červenec, srpen, září 2016

28. července 2016, 11:56

 

 

 

Usnesení zastupitelstva obce č. 4/2016

13. července 2016, 09:49

 

 

 

Usnesení zastupitelstva obce č. 3/2016

13. července 2016, 09:48

 

 

 

Usnesení rady obce č. 08/2016

13. července 2016, 09:46

 

 

 

Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

12. července 2016, 14:07

 

 

 

OZV č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem a elektroodpadem na území obce Horní Bludovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

11.07.2016

Svěšeno:

27.07.2016

11. července 2016, 17:58

 

 

 

Strana výpisu

... 13 ...

 

Matrika a evidence obyvatel

Silniční správní úřad

Odpadové hospodářství

Místní poplatky