ODIS karta, díky které se lze dopravovat do zaměstnání po celém Moravskoslezském kraji zdarma

2. září 2019, 16:41

Moravskoslezský kraj zajišťuje poskytnutí karet ODIS v rámci projektu Zaměstnanecká mobilita zdarma, a to na období jednoho roku. Cílem této krajské iniciativy je zastavit vylidňování aglomerací Havířov, Karviná, Orlová a jejich okolí a přilákat do těchto měst a obcí nové práceschopné obyvatelstvo, udržet mladé lidi a zvýšit mezi občany zájem o trvalé bydlení právě ve výše zmíněných municipalitách. Snahou Moravskoslezského kraje je, aby dopad projektu byl co možná nejširší, a proto se od 01.09.2019 rozšířila působnost tohoto projektu mj. také na obec Horní Bludovice.

Poskytovaná karta ODIS je osobní bezkontaktní čipová karta, která opravňuje držitele k cestování veřejnou osobní dopravou napříč celým integrovaným dopravním systémem Moravskoslezského kraje ODIS. Společně s iniciativou dotčených měst a významných firem v této oblasti představuje projekt Zaměstnanecká mobilita jednu z aktivit, která se soustředí na změnu nepříznivé situace v tomto regionu.

O kartu může požádat osoba, která se do uvedených měst a obcí přistěhovala (změnila trvalý pobyt) v letošním roce, a to z jiné části České republiky či zahraničí a současně je zaměstnána na minimálně poloviční pracovní úvazek (pracovní smlouva).

Kromě osob, které změnily trvalé bydliště mohou o ODIS karty žádat také absolventi studia SŠ, VOŠ nebo (ukončili studium ne déle než před 1 rokem) s trvalým bydlištěm na území měst Karviná, Havířov nebo Orlová a jejich okolí, nebo zdravotničtí pracovníci, kterí jsou od 1.1.2019 zaměstnaní v jakémkoliv zdravotnickém zařízení na území zmíněných měst a jejich okolí. Všichni uchazeči musí doložit, že pracují alespoň na poloviční úvazek (pracovní smlouva).

Žádosti o ODIS karty jsou přijímány v průběhu celého roku 2019. Podrobné podmínky projektu jsou uvedenys na webu www.mobilita.msk.cz. Případné dotazy můžete směřovat i na email nebo Vám dotazy zodpoví kontaktní osoba - Kateřina Plesníková, 770 194 950. V tuto chvíli je k dispozici cca 140 ODIS karet zdarma.

Krajská společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s. je pověřena realizací tohoto projektu.

 

Ing. Tomáš Kolárik

statutární ředitel

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.