Opatření obecné povahy č. 1/2020 Územní opatření o stavební uzávěře Obce Horní Bludovice, k.ú. Prostřední Bludovice

12. června 2020, 11:16

Dne 07.05.2020 nabylo účinnosti opatření obecné povahy č. 1/2020 Územní opatření o stavební uzávěře Obce Horní Bludovice, k.ú. Prostřední Bludovice, které naleznete v příloze.

 

Do zmíněného opatření obecné povahy a jeho odůvodnění (v tištěné podobě) je možné nahlédnout také na Obecním úřadě Horní Bludovice, a to v úředních hodinách:

 

pondělí =  08:00 - 12:00 12:30 - 17:00

středa =    08:00 - 12:00 12:30 - 17:00

čtvrtek =   08:00 - 12:00 --------------

 

Obecní úřad Horní Bludovice

Přílohy: