Oslavy založení školy

27. května 2014, 09:41 | Pozvánka na oslavy založení školy

Základní škola a Mateřská škola v Horních Bludovicích oslavuje v letošním roce 100 let od svého založení. Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní odpoledne


v sobotu 07. června 2014 od 15.00 hodin,

 areál Restaurace u sv. Jána v Horních Bludovicích


Program:

- vystoupení dětí Mateřské školy Horní Bludovice

- vystoupení dětí Základní školy Horní Bludovice

- vystoupení folklórního tanečního a pěveckého souboru

- vystoupení hudební skupiny "Rest in Test" z Ostravy


Při této příležitosti dojde zcela určitě k příjemnému setkání bývalých absolventů Základní školy a pedagogů.

Občerstvení zajištěno!

Těšíme se na Vaši účast  a setkání s Vámi.


Obecní úřad Horní Bludovice