Ostré předměty v pytli s bioodpadem

2. června 2021, 10:04

Při svozu pytlů s bioodpadem podél místní komunikace od základní školy směrem na Záguří ve čtvrtek dne 27.05.2021 byl svezený také hnědý pytel, v jehož spodní částí se nacházel odpad, který rozhodně bioodpadem není. Kromě PET lahví, kartonových papírů, použitých pracovních rukavic, smirkových papírů, plechovek atd. zde byly také ostré předměty – nože, pilky. Jen souhrou náhod nedošlo ke zranění pracovníka obce, který tento pytel vysypával do kontejneru k dalšímu bioodpadu.

 

Vážení občané, tímto se na Vás obracíme s výzvou, abyste do pytlů na bioodpad dávali opravdu jen bioodpad rostlinného původu.

 

Sesbírané pytle s bioodpadem pracovníci obce vysypávají do kontejneru a odvážejí na kompostárnu. Jsou-li v pytli ostré předměty, může tak dojít ke zranění. Mimo to kompostárna kontroluje, co jim přivážíme. V případě jiného odpadu, než bioodpadu se vystavujeme riziku, že kompostárna spolupráci s námi ukončí. Což by do doby nalezení jiného odběratele bioodpadu zřejmě vedlo k přerušení svozů pytlů s bioodpadem.   

 

Děkujeme za pochopení.

 

Obec Horní Bludovice