Oznámení o svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 08. a 09.10.2021

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

08.09.2021

Vyvěšeno do:

09.10.2021

8. září 2021, 13:28

V souladu s ustanovením § 14c písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, svolávám první zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se bude konat v pondělí dne 13. září 2021 v 1600 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Bludovice.

 

Program:

1)   Zahájení

2)   Složení slibu členů okrskových volebních komisí

3)   Losování předsedů a místopředsedů okrskových volebních komisí

4)   Předání průkazů členům okrskových volebních komisí

5)   Zhlédnutí videopořadu ČSÚ k seznámení se s pravidly a činností okrskových volebních komisí

6)   Závěr

 

V Horních Bludovicích dne 08.09.2021

  

 

                                                                         Ing. Petra Ficková

starostka obce

Přílohy: