Oznámení pokračování společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

01.07.2020

Vyvěšeno do:

16.07.2020

1. července 2020, 12:54

Přílohy: