Oznámení realizace stavby - oprava stávající žumpy

14. listopadu 2017, 11:20

Tímto oznamujeme, že ve dnech 6.11. - 20.11.2017 budou u objektu prodejny potravin COOP na Špluchově probíhat stavební práce - oprava stávající žumpy.

 

Práce provádí firma MIPOL ze Starého Města, odpovědný zástupce Miloš Poláček tel. 606 744 447.