Oznámení - zahájení územ.řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání (obytná zóna s 6 RD)

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.12.2010

Svěšeno:

30.12.2010

16. prosince 2010, 13:40

Přílohy: