Oznámení - zahájení územ.řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání (revitalizace říč.meandru Lučiny)

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.12.2010

Svěšeno:

14.01.2011

16. prosince 2010, 13:35

Přílohy: