OZV č. 1/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní Bludovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.12.2018

Svěšeno:

02.01.2019

13. prosince 2018, 13:21

Zastupitelstvo obce Horní Bludovice na svém zasedání dne 12.12.2018 schválilo novou obecně závaznou vyhlášku Obce Horní Bludovice týkající se komunálních a stavebních odpadů, kterou se s účinností k 1.1.2019 ruší OZV č. 2/2017.

Přílohy: