OZV č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (MP za odpady)

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.12.2017

Svěšeno:

02.01.2018

15. prosince 2017, 13:11

Zrušena 01.01.2019 vyhláškou č. 2/2018.

 

Zastupitelstvo obce Horní Bludovice na svém zasedání dne 13.12.2017 schválilo novou obecně závaznou vyhlášku Obce Horní Bludovice týkající se místního poplatku za odpady, kterou se s účinností k 1.1.2018 ruší OZV č. 2/2016.

Přílohy: