OZV č. 3/2017, kterou se vydává požární řád obce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.12.2017

Svěšeno:

02.01.2018

15. prosince 2017, 13:16

Zastupitelstvo obce Horní Bludovice na svém zasedání dne 13.12.2017 schválilo novou obecně závaznou vyhlášku Obce Horní Bludovice týkající se požárního řádu, kterou se s účinností k 1.1.2018 ruší OZV č. 4/2011.

Přílohy: