OZV č. 3/2018, o místních poplatcích (MP ze psů, MP za užívání veřejného prostranství)

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.12.2018

Svěšeno:

02.01.2019

13. prosince 2018, 13:27

Zastupitelstvo obce Horní Bludovice na svém zasedání dne 12.12.2018 schválilo novou obecně závaznou vyhlášku Obce Horní Bludovice týkající se místního poplatku ze psů a za užívání veřejného prostranství, kterou se s účinností k 1.1.2019 ruší OZV č. 3/2011 o místních poplatcích.

 

Přílohy: