OZV schválená Zastupitelstvem obce dne 15.12.2010

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

03.01.2011

Svěšeno:

17.01.2011

3. ledna 2011, 08:43 | OZV č. 1/2010 o změně a doplnění OZV č. 8/2009

Přílohy: