Plánované přerušení dodávky elektřiny

9. července 2018, 08:17

Jménem ČEZ Distribuce a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřinym, které se bude konat:

 

dne 27.07.2018 od 07:30 hod. do 15:00 hod.

(Horní Bludovice č.p. 119, 161, 168, 188, 189, 195, 198, 27, 29, 30, 571, 711, 741, 82, 87, 88, 89, 91, 28, 565, a parc.č. 329/7, 275/3, 275/1, 275/2, 275/4, 305/7, 309/4)

 

 

Bližší informace na webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo ms využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytném nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

 

Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce a.s.