Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

14. listopadu 2016, 14:26

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňujeme tyto informace, které byly poskytnuty na žádost:

1. Seznam všech aktivních bankovních účtů, kde je územně samosprávný celek majitelem účtu - účet č. 168 205 0359/0800 u České spořitelny a.s., účet č. 94-415791/0710 u České národní banky a.s.

2. Darovací smlouva uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., kde je územně samosprávný celek dárce (smlouva, která byla uzavřena jako poslední) - viz. příloha č. 1

 

Přílohy: