Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

3. dubna 2017, 14:34

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňujeme tyto informace, které byly poskytnuty na žádost:

 

 1. Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící:

- počet svozových míst komunálního odpadu: 613

- výše místního poplatku dle obecně závazné vyhlášky pro obyvatele obce: 750,- Kč/poplatník/rok

- výše poplatku pro firmy zde sídlící: viz příloha č. 1

 

2. Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa

 

- počet sběrných míst a sběrných dvorů:

- počet sběrných míst: 15

- vybavení: 12 stanovišť vybavených plastovými kontejnery 1100l na plasty vč. kovových obalů, na směsné sklo, na papír a na bioodpad (blíže viz příloha č. 2), 2 stanoviště pro odložení baterií a drobných elektrozařízení (v budově obecního úřadu a v budově a MŠ), 1 stanoviště pro odložení elektroodpadu (plechový hangár za č.p. 207)

- počet sběrných dvorů: 1 (v sousední obci Těrlicko)

- vybavení: 4 ks velkoobjemových kontejnerů na objemný a stavební odpad

 

- druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty): papír vč. nápojových kartonů, plasty vč. kovových obalů, sklo směsné, bioodpad (od dubna do listopadu), textil, obuv a hračky, elektroodpad, zářivky, baterie, nebezpečný odpad

 

- celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L kovový, kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový, podzemní…)- popelnice plastová 120l: 590 ks

- popelnice plastová 240l na bioodpad: 14 ks

- kontejner 1100l plastový na KO: 22 ks

- kontejner 1100l plastový na TO: 51 ks

- kontejner na textil, obuv a hračky: 3 ks

- velkoobjemový kontejner: 6 ks

- nádoba na baterie: 2 ks

- nádoba na drobná elektrozařízení: 2 ks

- místo pro odložení elektrozařízení (plechový hangár): 1 ks

- krabice na zářivky: 2 ks

 

3. Využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)

Ano, pro třídění odpadů se využívají tyto nádoby, které nejsou ve vlastnictví obce:

- 14 ks plastových popelnic 240l na bioodpad, majitel: Technické služby Havířov a.s.

- 37 ks kontejnerů 1100l plastový na TO, majitel: FCC Česká republika s.r.o.

- 14 ks kontejnerů 1100l plastový na TO, majitel: EKO-KOM

- 1 ks nádoby na baterie, majitel: ASEKOL a.s.

- 3 ks kontejneru na textil, obuv a hračky, majitel: FCC Česká republika s.r.o., TextilEco a.s. a Fond Klokánek

- 1 ks místa pro odložení elektrozařízení (plechový hangár), majitel: Elektrowin a.s.

 

4. Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného dopadu: FCC Česká republika s.r.o., Technické služby Havířov a.s., Martin Vaněk - Lučina, Obec Horní Bludovice, TextilEco a.s., Fond Klokánek, Elektrowin a.s., ASEKOL a.s.

Přílohy: