Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

29. června 2017, 13:36

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňujeme tyto informace, které byly poskytnuty na žádost:

 1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace?

  Ano, máme detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace.

 2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?

  Celkový počet svítidel v obci je 374 ks.

 3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?

  Celkový příkon soustavy veřejného osvětlení je 10.046 W.

 4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení?

  Stáří všech 374 ks svítidel veřejného osvětlení je do 2 roků.

 5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks.

  LED - 374 ks

 6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet.

  Betonový sloup – 374 ks

 7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je?

  46.000 m rozvodů elektrické energie stáří nad 25 roků.

 8. Využíváte inteligentní řídící systém?

  Ano, využíváme inteligentní řídící systém.

 9. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016?

  Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016 byla 3.750 hodin.

 10. Roční náklady na spotřebu el.energie za VO za rok 2016?

  Roční náklady na spotřebu el.energie za VO za rok 2016 činí 214.501,- Kč.

 11. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?

  Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016 činí 82.000,- Kč

 12. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení?

  Správu veřejného osvětlení máme zajištěnu prostřednictvím odborné soukromé osoby, trvání smluvního vztahu: na dobu neurčitou.

 13. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

  Údržbu VO máme zajištěnu dlouhodobým smluvním vztahem, název firmy: Mgr. Karel Liberda, doba smluvního vztahu: na dobu neurčitou.

 14. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?

  Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016 činily 90.343,- Kč.

 15. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?

         Výše investic do VO v roce 2016 činila 0,- Kč.