Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

26. dubna 2018, 13:43

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňujeme tyto informace, které byly poskytnuty na žádost:

 

1. Seznam právnických osob, které mají dluh vůči obci, jenž je po splatnosti více jak 180 dnů:

 

Obec Horní Bludovice neeviduje žádnou pohledávku vůči právnickým osobám, která by byla více než 180 dnů po splatnosti.