Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

21. května 2018, 13:19

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňujeme tyto informace, které byly poskytnuty na žádost:

 

Podrobnější informace týkající se splnění závazku obce, o kterém se hovoří v Usnesení Rady obce č. 7/2018, zn. 11/RO/07/2018.

Jako odpověď na tuto žádost byl poskytnut výpis ze zápisu č. 7/2018 ze 7. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 5. dubna 2018 - viz. příloha.

Přílohy: