Potřebuji vyřídit + formuláře

Žádost o povolení vjezdu na účelovou/místní* komunikaci vozidly nad 3,5t

1. srpna 2016, 11:35

 

 

 

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci (sjezd)

23. března 2015, 17:02

 

 

 

Hlášení adresy pro doručování

13. března 2015, 11:01

 

 

 

Žádost o úpravu provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci

13. března 2015, 10:57

 

 

 

Žádost o vydání stanoviska (souhlasu) obce s umístěním stavby na pozemku ve vlastnictví obce

13. března 2015, 10:54

 

 

 

Žádost o vydání stanoviska (souhlasu) obce s napojením stavby na dopravní infrastrukturu

13. března 2015, 10:53

 

 

 

Žádost o vydání stanoviska (souhlasu) obce jako vlastníka sousední nemovitosti

13. března 2015, 10:52

 

 

 

Žádost o přidělení čísla evidenčního

25. července 2012, 16:12

 

 

 

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace (překop, protlak)

10. března 2010, 13:45

 

 

 

Návrh na změnu územního plánu

13. ledna 2009, 09:12

 

 

 

Strana výpisu

2

 

Další informace