Potřebuji vyřídit + formuláře

Žádost o vydání stanoviska (souhlasu) obce s napojením stavby na dopravní infrastrukturu

13. března 2015, 10:53

 

 

 

Žádost o vydání stanoviska (souhlasu) obce jako vlastníka sousední nemovitosti

13. března 2015, 10:52

 

 

 

Žádost o přidělení čísla evidenčního

25. července 2012, 16:12

 

 

 

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace (překop, protlak)

10. března 2010, 13:45

 

 

 

Návrh na změnu územního plánu

13. ledna 2009, 09:12

 

 

 

Žádost o vydání stanoviska (souhlasu) obce za účelem vydání ÚR/ÚS, SP/ohl., společného rozhodnutí, společného souhlasu

13. ledna 2009, 09:09

 

 

 

Žádost o povolení kácení dřevin

2. prosince 2008, 08:25

 

 

 

Strana výpisu

2

 

Další informace