Potřebuji vyřídit + formuláře

Žádost o povolení obnovy řízení ve věci připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci

7. ledna 2021, 11:13

 

 

 

Žádost o dodatečné povolení zvláštního užívání místní komunikace (havárie IS)

7. ledna 2021, 11:11

 

 

 

Žádost o zprostředkování kontaktu

7. ledna 2021, 11:10

 

 

 

Osnova sjezdu

7. ledna 2021, 11:09

 

 

 

Souhlas oprávněné osoby s ohlášením změny místa trvalého pobytu

7. ledna 2021, 11:06

 

 

 

Všeobecné podmínky pro připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci

7. ledna 2021, 10:50

 

 

 

Žádost o nájem hrobového místa

27. října 2020, 10:59

 

 

 

Žádost o změnu adresy nájemce hrobového místa

27. října 2020, 10:59

 

 

 

Změna ohlášení k místnímu poplatku ze psů - odhlášení držení psa

21. května 2020, 15:27

 

 

 

Dodatečné ohlášení k místnímu poplatku ze psů

21. května 2020, 15:25

 

 

 

Strana výpisu

3

 

Další informace