Potřebuji vyřídit + formuláře

Žádost o převod nájmu hrobového místa z důvodu úmrtí dosavadního nájemce

27. dubna 2020, 15:55

 

 

 

Žádost o převod nájmu a majitele hrobového místa

27. dubna 2020, 15:53

 

 

 

Žádosti o povolení změny jména nebo příjmení

2. dubna 2020, 10:57

 

 

 

Žádost o vyjádření k existenci sítí ve vlastnictví obce

11. září 2019, 17:05

 

 

 

Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu

29. března 2019, 09:34

 

 

 

Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů

18. května 2018, 09:21

 

 

 

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů

15. ledna 2018, 10:30

 

 

 

Žádost o vrácení/použití vratitelného přeplatku na místním poplatku za komunální odpad / ze psů

4. dubna 2017, 10:47

 

 

 

Žádost o povolení vjezdu na účelovou/místní* komunikaci vozidly nad 3,5t

1. srpna 2016, 11:35

 

 

 

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci (sjezd)

23. března 2015, 17:02

 

 

 

Strana výpisu

4

 

Další informace