Matrika

Žádost o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině

4. srpna 2021, 13:00

 

 

 

Vyhledávání digitalizovaných archiválií - matrik narození, sňatků a úmrtí

11. ledna 2021, 11:53

 

 

 

Žádost o prominutí dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství - slováci

7. ledna 2021, 15:21

 

 

 

Žádost o povolení změny příjmení celé rodiny

7. ledna 2021, 11:19

 

 

 

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte

7. ledna 2021, 11:18

 

 

 

Žádosti o povolení změny jména nebo příjmení

2. dubna 2020, 10:57

 

 

 

Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu

29. března 2019, 09:34