Ostatní

Žádost o vydání stanoviska obce k záměru stavby

13. ledna 2021, 15:25

 

 

 

Žádost o vydání stanoviska obce jako vlastníka veřejného osvětlení za účelem....

7. ledna 2021, 11:27

 

 

 

Žádost o vyjádření k existenci sítí ve vlastnictví obce

11. září 2019, 17:05

 

 

 

Žádost o vydání stanoviska (souhlasu) obce s napojením stavby na technickou infrastrukturu

13. března 2015, 10:54

 

 

 

Žádost o vydání stanoviska (souhlasu) obce s umístěním stavby na pozemku ve vlastnictví obce

13. března 2015, 10:54

 

 

 

Žádost o vydání stanoviska (souhlasu) obce jako vlastníka sousední nemovitosti

13. března 2015, 10:52