Informace dle zák. 106/99

Sazebník úhrad za poskytování informací

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.05.2017

Svěšeno:

04.06.2017

5. května 2017, 09:55

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti Obce Horní Bludovice v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.05.2017

Svěšeno:

04.06.2017

5. května 2017, 09:52

 

 

 

Agenda obecního úřadu

3. července 2015, 10:18

 

 

 

Kontaktní spojení

18. dubna 2007, 09:02

 

 

 

Důvod a způsob založení

17. dubna 2007, 10:10

 

 

 

Struktura obecního úřadu

17. dubna 2007, 09:19

 

 

 

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace

17. dubna 2007, 09:16

 

 

 

Přehled nejdůležitelších předpisů pro jednání a rozhodování obce

17. dubna 2007, 09:15

 

 

 

Příspěvková organizace

17. dubna 2007, 09:14