Pozvánka na tenisový turnaj

26. července 2011, 09:17 | ZO KSČM v Horních Bludovicích pořádá I. ročník tenisového turnaje, který se uskuteční v sobotu 20. srpna 2011 od 08.00 hodin na víceúčelovém hřišti, poblíž obecního úřadu. Jedná se o tenisový turnaj jednotlivců všech věkových kategorií. Startovné ve výši 50,- kč/osobu bude vybíráno v den konání turnaje. Podmínkou účasti je sportovní oděv, obuv a sportovní náčiní. Přihlášky na tenisový turnaj jednotlivců se přijímají do 17. srpna 2011 na telefonním čísle 739 993 695. Bohaté občerstvení zajištěno!

Srdečně zvou pořadatelé.