Pronájem obecního sálu

24. února 2020, 13:19

S účinností od 01.09.2019 došlo k úpravě ceny za užívání sálu v budově Obecního úřadu Horní Bludovice. Cena za užívání sálu je složena z nájemného, spotřeby elektrické energie, a dále dle požadavku nájemce platby za užívání kuchyně, platby za užívání výčepního zařízení a platby za užití ubrusů. Částky za jednotlivé složky ceny jsou následující:

 

- vratná jistota:..................................................................... 5.000,- Kč/akce*

- nájemné sálu (užívání po dobu max. 12 hod.):..... 1.000,- Kč

- nájemné sálu (užívání po dobu 13 až 72 hod.):.... 2.500,- Kč

- spotřebovaná elektrická energie:............................... dle stavu elektroměru a aktuální ceny el.energie

- kuchyň:..................................................................................1.000,- Kč/akce

- výčepní zařízení:................................................................... 300,- Kč/akce

- ubrusy:........................................................................................ 25,- Kč/1 ks   

 

*Vratná jistota je hrazena předem a vrácena při zpětném předání sálu po akci.

 

Objednávky přijímá Jiřina Ondejčíková - správcová sálu, tel.č. 731 207 038.

 

Obec Horní Bludovice