Provoz Obecního úřadu Horní Bludovice od 20.04.2020

17. dubna 2020, 11:59

Od 20.04.2020 bude Obecní úřad Horní Bludovice poskytovat služby v úředních hodinách, jak tomu bylo před vyhlášením nouzového stavu, avšak s tím, že s ohledem na stále platné omezení volného pohybu osob mohou občané vyřídit jen neodkladné úřední záležitosti a s ohledem na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 09.04.2020 za zpřísněných hygienických pravidel provozu úřadu. Agendy Obecního úřadu Horní Bludovice vyřizují pouze tři úřednice. V případě nutnosti nařízení jejich karantény či dokonce onemocnění tak nebude moci na zdejším obecním úřadě nikdo vyřídit žádnou záležitost po dobu minimálně 14 dnů. Proto Vás žádáme o pochopení a respektování zpřísněných hygienických pravidel.

 

Zpřísněná hygienická pravidla provozu Obecního úřadu Horní Bludovice od 20.04.2020:

 • svůj požadavek přednostně zašlete písemně (Obecní úřad Horní Bludovice, č.p. 434, 739 37), elektronicky (viz níže), případně jej konzultujte telefonicky (viz níže),

 • při nezbytném osobním kontaktu:

  • budova obecního úřadu je uzamčena, pro vyřízení své záležitosti proto volejte v úředních hodinách na níže uvedené telefonní číslo příslušnou úřednici, která Vás následně vpustí do budovy,

  • místo pro vyřízení úředních záležitostí je zřízeno ve vstupní chodbě budovy obecního úřadu,

  • použijte ochranné prostředky dýchacích cest (ústa, nos) jako je rouška, ústenka či respirátor, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,

  • přineste si vlastní psací potřeby,

  • dodržujte odstup 2 m od ostatních osob (i při čekání na příchod úřednice před budovou obecního úřadu),

  • po vstupu do budovy obecního úřadu si vydesinfikujte ruce a stejně tak před odchodem z budovy (desinfekce je k dispozici na obecním úřadě),

 • obecní úřad zajistí pravidelnou desinfekci klik a předmětů použitých při osobním vyřizování záležitostí.

   

  Úřední hodiny Obecního úřadu Horní Bludovice od 20.04.2020

   

  Pondělí     08:00 – 12:00 12:30 – 17:00

  Středa       08:00 – 12:00 12:30 – 17:00

  Čtvrtek     08:00 – 12:00 

  Úterý a pátek je pro veřejnost zavřeno

   

Podatelna:

Datová schránka: r5abd9y

Starostka obce:

Ing. Petra Ficková, e-mail: , telefon: 597 723 011

Ekonomický úsek, podatelna:

Lada Martinčíková, e-mail: , telefon: 596 421 022

Silniční správní úřad, matrika, evidence obyvatel:

Ing. Lucie Mokrošová, e-mail: : telefon: 596 421 005, 597 723 008

Místní a odpadové hospodářství, životní prostředí:

Ing. Monika Krčová, e-mail: , telefon: 597 723 012

 

Výše uvedená zpřísněná hygienická pravidla vycházejí z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN a č. MZDR 15757/2020-4/MIN/KAN ze dne 09.04.2020 (viz příloha).

 

Obecní úřad Horní Bludovice

Přílohy: