Průzkum internetu v domácnostech v ČR

6. srpna 2019, 12:46

Vážení občané,

 v rámci celorepublikového průzkumu jsme byli požádáni ze strany Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o spolupráci při zjišťování skutečné poptávky po využití internetu domácnostmi formou krátkého dotazníkového šetření (5 minut). Dotazník je přístupný zde: https://grantthornton.eu/pruzkumint/  a je možné jej vyplnit do 22. 8. 2019.

Výsledky průzkumu budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nového Národního plánu rozvoje vysokokapacitních sítí (2020+). Zároveň se zvažuje příprava dotačního programu na poskytování „voucherů“ na vysokorychlostní internet do domácností v Moravskoslezském kraji.

 

Děkujeme za spolupráci.