Rada obce Horní Bludovice (volební období 2018 - 2022)

19. listopadu 2018, 09:53

Členové

      Ing. Petra Ficková             starostka, členka

      Milan Chroboček              místostarosta, člen

      Ivan Jakeš                         člen

      David Kolář                       člen

      David Struminský             člen