Řeka Lučina

5. dubna 2007, 15:13

Nenápadný pramínek stékající po úbočí hory Prašivá se po svých několika kilometrech stává nejvýznamnějším tokem naší obce, s poměrně dramatickou minulostí. Mnoho stop a vzpomínek její historie ve zdejší krajině a lidech naštěstí zůstalo a byla by veliká škoda, kdyby byly zapomenuty.

Za 2. světové války sloužila řeka Lučina jako přirozená hranice mezi Protektorátem Čechy a Morava a „Reichem“, německou Říší. Násilná hranice rozdělila nejen naši obec, ale také mnohé rodiny. Nedostatek potravin v protektorátu vedl mnohé lidi žijící na opačném břehu k pomoci svým blízkým pašováním potravin, což bylo zakázáno.

Starý most dnes nahrazuje nový a místní pamětníci při jeho demolici jen smutně konstatovali, že přežil i Němce. Ti jej totiž podminovali a chtěli odstřelit na ústupu před Rudou armádou.

Samotnou řeku však nejvíc zasáhlo následné budovatelské období. Stavba Žermanické přehrady, dva kilometry proti proudu, v řece ochladila vodu. Ta totiž vytéká z neprohřátých spodních částí přehrady a její teplota měla a má vliv na zdejší živočichy. Nejběžnější rybou je od doby hlavně pstruh, právě proto, že má chladnější vodu raději. Mnohé jiné druhy musely ustoupit několik kilometrů po proudu, kde nalezly již opět prohřáté vody.

Stavba přehrady na řece zásobovat užitkovou vodou ostravské hutě, dnes MittalSteel Ostrava. Nutností proto bylo vést pod zemí roury od hráze do Ostravy, ) údolím řeky Lučiny. Lučiny v těchto místech tvořila krásné meandry. Dnes to zní téměř neuvěřitelně, v 50. letech minulého století bylo pro budovatele pohodlnější posunout řeky než pod podtlačit roury.
Regulace řeky měla vedle těchto negativních vlivů také alespoň jedno pozitivum. V místě původního koryta zůstávalo mnoho vody a nedařilo se ji vytlačit. Část původního koryta bylo upraveno. Díky tomu zde vzniklo 250 m dlouhé slepé rameno řeky, obývané zvláště obojživelníky. Celkem zde žije osm druhů obojživelníků a dva druhy plazů. Prakticky všechny druhy jsou dnes přísně chráněny. Zalétá sem i ledňáček říční a další ptáci.

V 90. letech minulého století iniciovala Komise pro životní prostředí vyhlášení chráněného území a ve spolupráci s Okresním úřadem ve Frýdku - Místku se 1.1. roku 2002 podařilo vyhlásit v kategorii Přírodní památka s názvem Stará řeka. Spolky na ochranu přírody provádí péči o toto území.