Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru živnotního prostředí a zemědělství, č.j. MSK 106924/2019, ve věci udělení výjimky podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.07.2019

Svěšeno:

07.08.2019

22. července 2019, 16:03

Přílohy: