Smlouva o výpůjčce a darování - výdej popelnic na tříděný odpad pro rodinné domy v Horních Bludovicích

8. listopadu 2021, 12:48

V souvislosti s výdejem popelnic na tříděný odpad pro rodinné domy od 11.11.2021 v příloze naleznete vzor smlouvy o výpůjčce a darování, na základě které budou popelnice vydávány.

 

Četnost vývozu jednotlivých popelnic od 01.01.2022 bude následující:

- plasty a drobné kovy (žlutá) - 1x měsíčně (čtvrtek*)

- papír a nápojový karton (modrá) - 1x měsíčně (čtvrtek*)

- zbytkový komunální odpad (plechová nebo černá) - 1x 14 dní (čtvrtek*)

- bioodpad rostlinného původu (hnědá) - 1x týdně (úterý*) od poloviny dubna do poloviny listopadu.

 

*V současné době probíhá výběrové řízení na svozovou společnost. Konkrétní den v týdnu, ve který se budou nádoby vyvážet, se tak může změnit dle možností svozové společnosti.  

 

Obecní úřad Horní Bludovice

 

 

 

 

 

 

Přílohy: