SmVaK Ostrava a.s. - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

03.05.2019

Vyvěšeno do:

03.06.2019

3. května 2019, 11:07

Přílohy: