Stanovisko SEA ke koncepci "Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2010 - 2016"

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

23.08.2010

Svěšeno:

21.09.2010

23. srpna 2010, 11:02 | Informace o stanovisku SEA ke koncepci "Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2010 - 2016" včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí.

Přílohy: