Statistické údaje za rok 2007

12. března 2008, 13:32

Údaje z úseku evidence obyvatel a matriky

V roce 2007 :         narození     16 dětí

                         úmrtí     16 občanů

                         přihlášky k trvalému pobytu    103 občanů

                         odhlášky z trvalého pobytu      43 občanů

 

počet občanů obce      k   1.  1.2008   :  1861

počet čísle popisných k 31.12.2007      :   628

Přílohy: