Svatohubertská mše v kapli na Špluchově

4. listopadu 2019, 21:07 | spojená s požehnáním lesní studánky

Špluchovští farníci a členové honebního společenství zorganizovali slavnost, která se konala v neděli 3. listopadu, na svatého Huberta. Slavnost začala svatohubertskou mší svatou. Celebroval ji kaplan římskokatolické farnosti v Havířově P. Jiří Klos. Po mši se přítomní občané vydali k nedaleké studánce, kde akce pokračovala. Na závěr bylo pro všechny přítomné připraveno bohaté pohoštění. Velký dík patří organizátorům akce, všem dobrovolníkům, kteří celý prostor krásně zrekonstruovali i obci za podporu akce. Je možné, že touto jedinečnou akcí dojde k založení nové tradice.

 

Fotogalerie zde:

https://www.zonerama.com/CarpeDiem373/Album/5744916

 

Reportáž zde:

https://youtu.be/DH_o_kXYC-s