Systém odpadového hospodářství v obci Horní Bludovice (k 01.11.2017)

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

13.11.2017

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

13. listopadu 2017, 12:03

Příloha obsahuje popis, kam můžete odložit jednotlivé druhy odpadů ze své domácnosti.

Přílohy: