Úhrada místních poplatků

17. dubna 2020, 11:45

Vážení občané,

tímto Vám děkujeme za pochopení a vstřícnost, kterou jste projevili dodržováním níže uvedeného opatření, týkajícího se úhrady místních poplatků.

V souvislosti s pandemií koronavirem jsme byli nuceni přijmout opatření k omezení hotovostních plateb. Občané, kteří nestihli uhradit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v hotovosti před 17.03.2020 tak museli provést platbu bezhotovostním převodem na bankovní účet obce. Samolepka na popelnici a žluté pytle na plasty byly těmto občanům následně doručeny do poštovní schránky. K dnešnímu dni tak bylo zabezpečeno celkem 230 rodinných domů.

Jedním z opatření, jak snížit riziko případné nákazy koronavirem, je omezit kontakt s hotovostí. U bankovek a mincí totiž nelze vyloučit, že mohou být jeho přenašečem. Z tohoto důvodu bude upřednostnění plateb bezhotovostním převodem platit i nadále. Stejně tak i nadále budeme občanům, kteří místní poplatek uhradí, samolepky na popelnice a žluté pytle doručovat do poštovních schránek.

Děkujeme za pochopení a zejména za Vaši ohleduplnost.

Obec Horní Bludovice