Úhrada místních poplatků, doručení samolepky na popelnici a žlutých pytlů na plasty

30. března 2020, 11:22

Jelikož se nám množí dotazy ohledně úhrady místních poplatků a možnosti vyzvednout si samolepku na popelnici a pytle na plasty, opět zveřejňujeme informaci v této věci:

 

Vzhledem k tomu, že omezení volného pohybu osob a další opatření z důvodu šíření nákazy koronavirem trvají, v době od 24.03.2020 do odvolání Vás žádáme, abyste úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen místní poplatek za komunální odpad) a místního poplatku ze psů prováděli bezhotovostně bankovním převodem.

 

Občané, kteří nemají možnost poplatky uhradit bankovním převodem, mohou kontaktovat telefonicky či emailem Moniku Krčovou (tel.: 597 723 012, 731 359 717, email: ) za účelem dohodnutí dalšího postupu.

 

Občanům, kteří uhradí místní poplatek za komunální odpad, budou samolepky na popelnici a pytle na plasty doručeny do poštovní schránky. 

 

Výše poplatků pro rok 2020:

            Komunální odpad     550,- Kč/ rok / poplatník

            Pes – první                 100,- / rok / pes

            Pes – druhý a další    150,- / rok / pes

 

Splatnost poplatků:

            Komunální odpad     do 31. března 2020

            Pes                              do 30. června 2020 

 

Bankovní spojení:

 • Česká spořitelna, a.s.

 • č.ú.: 168 205 0359/0800

 • text: jména osob, za které je poplatek hrazen

 • variabilní symbol – komunální odpad: 1340

 • variabilní symbol – psi: 1341

 • specifický symbol: číslo popisné

   

  Děkujeme za pochopení.

   

  Obecní úřad Horní Bludovice