Úhrada místních poplatků od 24.03.2020, samolepky na popelnice, žluté pytle na plasty

24. března 2020, 08:52

Vzhledem k tomu, že omezení volného pohybu osob a další opatření z důvodu šíření nákazy koronavirem trvají, v době od 24.03.2020 do odvolání Vás žádáme, abyste úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen místní poplatek za komunální odpad) a místního poplatku ze psů prováděli bezhotovostně bankovním převodem.

 

Občané, kteří nemají možnost poplatky uhradit bankovním převodem, mohou kontaktovat telefonicky či emailem Moniku Krčovou (tel.: 597 723 012, 731 359 717, email: )">) za účelem dohodnutí dalšího postupu.

 

Občanům, kteří do 31.03.2020 uhradí místní poplatek za komunální odpad, budou samolepky na popelnici a pytle na plasty rozvezeny v době do 08.04.2020. Svoz popelnic ve čtvrtek dne 02.04.2020 bude ještě zajištěn všem občanům.

 

Výše poplatků pro rok 2020:

            Komunální odpad     550,- Kč/ rok / poplatník

            Pes – první                 100,- / rok / pes

            Pes – druhý a další    150,- / rok / pes

 

Splatnost poplatků:

            Komunální odpad     do 31. března 2020

            Pes                              do 30. června 2020 

 

Bankovní spojení:

  • Česká spořitelna, a.s.

  • č.ú.: 168 205 0359/0800

  • text: jména osob, za které je poplatek hrazen

  • variabilní symbol – komunální odpad: 1340

  • variabilní symbol – psi: 1341

  • specifický symbol: číslo popisné

 

Děkujeme za pochopení.

 

Monika Krčová, referent

Obecní úřad Horní Bludovice