Úhrada místních poplatků po dobu omezení provozu Obecního úřadu Horní Bludovice

16. března 2020, 16:15

Z důvodu šíření nákazy koronavirem a v souvislosti s omezením provozu Obecního úřadu Horní Bludovice v době od 17.03.2020 do 24.03.2020 tímto žádáme, abyste v této době úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místního poplatku ze psů prováděli bezhotovostně. Samolepky na popelnici a pytle na plasty budou vydávány, dle vývoje situace ohledně pandemie koronavirem, nejdříve po 24.03.2020.

 

Výše poplatků pro rok 2020:

            Komunální odpad     550,- Kč/ rok / poplatník

            Pes – první                 100,- / rok / pes

            Pes – druhý a další    150,- / rok / pes

 

Splatnost poplatků:

            Komunální odpad     do 31. března 2020

            Pes                              do 30. června 2020 

 

Bankovní spojení:

  • Česká spořitelna, a.s.

  • č.ú.: 168 205 0359/0800

  • text: jména osob, za které je poplatek hrazen

  • variabilní symbol – komunální odpad: 1340

  • variabilní symbol – psi: 1341

  • specifický symbol: číslo popisné

 

Děkujeme za pochopení.

 

Monika Krčová, referent

Obecní úřad Horní Bludovice