Ukončení svozu bioodpadu v roce 2020

23. listopadu 2020, 11:19

Vážení občané,

jako každoročně byl ve 47. týdnu (16. – 20.11.2020) ukončen svoz pytlovaného bioodpadu, a to v souladu s oznámeným Orientačním svozovým kalendářem 2020 pro tříděný odpad. Svoz pytlů s bioodpadem bude zahájen opět v dubnu 2021, a to v týdnu od 12.04.2021.

Upozorňujeme, že hnědé pytle na bioodpad nebudou rozváženy, protože při posledním sběru plných pytlů byly vydány prázdné pytle. Každý rodinný dům, byt či stavba k rodinné rekreaci tak nyní 5 ks prázdných hnědých pytlů. Novostavbám budou pytle vydávány průběžně.

Rovněž byl ukončen vývoz hnědých kontejnerů s bioodpadem, a to ke dni 23.11.2020. Svoz těchto kontejnerů bude opět zahájen v dubnu 2021, a to od 12.04.2021.

Pro odložení bioodpadu ze své domácnosti, pro který nenaleznete místo na svém pozemku, v době od 24.11.2020 do 12.04.2021 můžete i nadále využít sběrný dvůr v Těrlicku.

Děkujeme za pochopení.

Obec Horní Bludovice