Upozornění občanům

13. listopadu 2014, 10:57 | Konání mysliveckého honu na území obce Horní Bludovice.

Upozorňujeme občany, že Myslivecké sdružení Bukovina Horní Bludovice pořádá v souladu se zákonem o myslivosti č. 449/2001 Sb., v sobotu dne 22.11.2014 hon na drobnou zvěř.

Hon proběhne na celém území obce Horní Bludovice.


Žádáme občany, aby v uvedený den nevcházeli,  pokud možno zejména do lesa a na honební pozemky či do nepřehledného terénu a bude-li to možné, omezili své práce na honebních pozemcích tak, aby se předešlo možnému riziku zranění. Upozorňujeme také chovatele domácích zvířat, aby tyto nepouštěli v době honu na honební pozemky.

Žádáme především rodiče, aby dbali o bezpečnost dětí.


Obecní úřad

Horní Bludovice