Úřad pro zastup.státu ve věcech majetkových - II. kolo výběrového řízení na prodej nemovitostí v k.ú. Prostř.Bludovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.12.2010

Svěšeno:

30.12.2010

16. prosince 2010, 13:31

Přílohy: