Ostatní

SmVaK Ostrava a.s. - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

03.05.2019

Svěšeno:

03.06.2019

3. května 2019, 11:07

 

 

 

Veřejná vyhláška - vyrozumění o konání výslechu svědka pro Jarmilu Kyjonkovou

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

24.04.2019

Svěšeno:

10.05.2019

24. dubna 2019, 11:46

 

 

 

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení pro Jarmilu Kyjonkovou

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

24.04.2019

Svěšeno:

10.05.2019

24. dubna 2019, 08:59

 

 

 

Veřejná vyhláška Finančního úřadu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

26.04.2019

Svěšeno:

27.05.2019

18. dubna 2019, 09:45

 

 

 

Veřejná vyhláška Krajského úřadu MSK - odbor živ.prostředí

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.04.2019

Svěšeno:

03.05.2019

18. dubna 2019, 09:41

 

 

 

Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2018

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.04.2019

Svěšeno:

30.04.2019

10. dubna 2019, 11:34

 

 

 

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

05.04.2019

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

5. dubna 2019, 10:31

 

 

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.04.2019

Svěšeno:

25.05.2019

5. dubna 2019, 09:55

 

 

 

Veřejná vyhláška - usnesení o zrušení ustanovení opatrovníka a ustanovení nového pro Jarmilu Kyjonkovou

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.04.2019

Svěšeno:

22.04.2019

5. dubna 2019, 09:51

 

 

 

Veřejná vyhláška - sdělení o nabytí právní moci panu Martinu Kučíkovi

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

28.03.2019

Svěšeno:

15.04.2019

28. března 2019, 10:41

 

 

 

Strana výpisu

5 ...