Ostatní

Oznámení o konání veřejného licitačního řízení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

24.01.2019

Svěšeno:

05.03.2019

24. ledna 2019, 09:23

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.01.2019

Svěšeno:

04.02.2019

18. ledna 2019, 07:59

 

 

 

Veřejná vyhláška - vyrozumění účastníků řízení o konání výslechu svědka panu Martinu Kučíkovi

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.01.2019

Svěšeno:

26.01.2019

10. ledna 2019, 10:27

 

 

 

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení panu Martinu Kučíkovi

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

09.01.2019

Svěšeno:

25.01.2019

9. ledna 2019, 10:17

 

 

 

Oznámení o obnově katastrálního operátu v k.ú. Horní Bludovice novým mapováním

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

09.01.2019

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

9. ledna 2019, 10:07

 

 

 

Usnesení o opakované elektronické dražbě č.j. 207 EX 2385/15-167

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

03.01.2019

Svěšeno:

06.03.2019

3. ledna 2019, 15:39

 

 

 

Oznámení SMOOK

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

02.01.2019

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

2. ledna 2019, 16:49

 

 

 

Návrh rozpočtu na rok 2019 Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

23.12.2018

Svěšeno:

07.01.2019

23. prosince 2018, 13:48

 

 

 

Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - usnesení o ustanovení opatrovníka panu Martinu Kučíkovi

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.12.2018

Svěšeno:

07.01.2019

 

 

 

OZV č. 3/2018, o místních poplatcích (MP ze psů, MP za užívání veřejného prostranství)

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.12.2018

Svěšeno:

02.01.2019

13. prosince 2018, 13:27

 

 

 

Strana výpisu

... 7 ...