Záměry

Záměr výpůjčky parc.č. 836 a parc.č. 837, oba v k.ú. Prostřední Bludovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

14.08.2017

Vyvěšeno do:

29.08.2017

14. srpna 2017, 15:37

 

 

 

Záměr výpůjčky parc.č. 905 v k.ú. Horní Bludovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

28.07.2017

Svěšeno:

13.08.2017

28. července 2017, 12:59